Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης Αθλητών Τένις

kanavarakis-tests

Θέλεις να μάθεις σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η φυσική σου κατάσταση όσον αφορά τις ικανότητες που πρέπει να έχεις για το άθλημα του τένις;

Ο Δημήτρης Καναβαράκης μπορεί πλέον να σου δώσει απάντηση έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειμενικά.

Μια μοναδική δέσμη από τεστ που ανέπτυξε μέσα από μετρήσεις και αξιολογήσεις από το 2007 έως και σήμερα σε Έλληνες αθλητές και αθλήτριες του τένις κάθε επιπέδου, από την ηλικία των 10 έως και των 50 ετών, βασισμένη όμως και σε διεθνείς νόρμες (στάνταρτς) , μπορεί να σε βοηθήσει υπεύθυνα να μάθεις το επίπεδο σου, έτσι ώστε ανάλογα να διαμορφώσεις το προπονητικό σου πρόγραμμα.

Η δέσμη (τεστς) αυτή μπορεί να γίνει μεμονωμένα ή ακόμα και ομαδικά σε συνεργασία με συλλόγους ή tennis clubs που πραγματικά ενδιαφέρονται να βοηθήσουν και να αξιολογήσουν τους παίχτες τους ή τα μέλη τους, παρέχοντας τους υψηλού προδιαγραφών υπηρεσίες.

Η δέσμη είναι πολύ απλή, δεν απαιτεί απολύτως κανένα ακριβό εξοπλισμό για την διεξαγωγή των τεστς και μπορεί να εκτελεστεί και από τον υπεύθυνο φυσικής κατάστασης του συλλόγου ή του club μέσα σε ένα γήπεδο τένις.

Στη σύνεχεια οι μετρήσεις θα δοθούν στον Δημήτρη Καναβαράκη έτσι ώστε να γίνει η αξιολόγηση τους και οι αντίστοιχες προτάσεις για βελτιώσεις στο πρόγραμμα για τον κάθε ένα ή καθεμία ξεχωριστά.

Το κίνητρο για την συγγραφή αυτού του άρθρου ήταν ένα και μοναδικό.

Ήταν οι απορίες που κατά καιρούς μου είχαν δημιουργηθεί σαν καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Personal Trainer και προπονητής τένις, που εστιάζονταν στην αξιολόγηση της προπόνησης που εφάρμοζα στους αθλητές μου, είτε αυτή απευθύνονταν σε αθλητές και αθλήτριες υψηλού αγωνιστικού αθλητισμού, είτε σε απλούς club players.

Οι απορίες αυτές και τα ερωτηματικά που μου δημιουργούσαν ήταν του τύπου, άραγε γιατί και σε ποιον βαθμό πρέπει να βελτιωθούν στην τάδε φυσική ικανότητα για να επιτύχουν καλύτερη επίδοση, άραγε είναι έγκυρο και αξιόπιστο το τεστ που χρησιμοποιώ ή ακόμη η τάδε ικανότητα είναι αρκετά ανεπτυγμένη σε σχέση με τους κορυφαίους αθλητές σε παγκόσμιο επίπεδο;

Η έλλειψη των γνώσεων είχε σαν αποτέλεσμα να μη μπορώ να δώσω πάντα μια σαφή απάντηση αλλά με την πάροδο του χρόνου, με το κατάλληλο διάβασμα, την καθημερινή τριβή με το αντικείμενο των μετρήσεων και της αξιολόγησης έφθασα στο σημείο πλέον να μπορώ να μετρώ και να αξιολογώ τα αποτελέσματα που παίρνω από τις μετρήσεις αυτές.

Αυτό λοιπόν θέλω να μοιραστώ μαζί σας, υπεύθυνα και αξιόπιστα προτείνοντάς σας σοβαρές και μοναδικές λύσεις στον πολύ δύσκολο και σχετικά άγνωστο για τα ελληνικά δεδομένα τομέα που λέγεται «Τεστ & Μετρήσεις» για το άθλημα του τένις!

Δυστυχώς ή ευτυχώς ο ΚΦΑ είναι υποχρεωμένος να κάνει εκτιμήσεις για τους αθλητές του, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις θα έχουν επιπτώσεις στο μέλλον τους.

Αυτό το υψηλό καθήκον πρέπει να πραγματοποιείται με αντικειμενικότητα και αμεροληψία.

Ο κάθε αθλητής, η κάθε αθλήτρια είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και απαιτεί ξεχωριστή μεταχείριση. Η κύρια αποστολή του ΚΦΑ ή τέλος πάντων του υπεύθυνου για την φυσική κατάσταση των αθλητών και των αθλητριών σε ένα σύλλογο ή ένα club τένις ή και μεμονωμένα, είναι να μπορεί να διαγνώσει τις ανάγκες του καθενός για να δώσει το κατάλληλό πρόγραμμα με τις κατάλληλες οδηγίες και να το προσαρμόσει ανάλογα ώστε να εκπληρωθούν οι ανάγκες αυτές.

Ποια είναι η  απάντηση λοιπόν στο πως μπορεί αυτό να γίνει πραγματικότητα αφού όλοι είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους;

Η απάντηση είναι, με την χρήση τεστ και μετρήσεων και διάφορων στατιστικών μεθόδων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από αυτές τις μετρήσεις.

Βεβαίως τα τεστ δεν αντικαθιστούν την προπόνηση αλλά εκείνο όμως που επιτυγχάνουν είναι να κάνουν την προπόνηση πιο συγκεκριμένη και πιο ολοκληρωμένη.

Μια ερμηνεία των σχετικών όρων που συνήθως χρησιμοποιούνται σαν ταυτόσημοι, ενώ στην πραγματικότητα έχουν ο καθένας καθορισμένη έννοια με συγκεκριμένες διαφορές η μία από την άλλη θα προσπαθήσω να σας δώσω ευθύς αμέσως.

Τεστ είναι το μέσον με το οποίο διαπιστώνεται η παρουσία ή η έλλειψη μιας ιδιότητας.

Μέτρηση είναι η πράξη της εξακρίβωσης της ποσότητας μιας ιδιότητας.

Αξιολόγηση είναι η εκτίμηση ή ο καθορισμός της αξίας ή του μεγέθους μιας ιδιότητας σε σχέση με ένα προκαθορισμένο κριτήριο.

Το επιτόπιο άλμα λοιπόν είναι ένα «εργαλείο» (τεστ)  με το οποίο ο ΚΦΑ μετρά την αλτική ικανότητα του αθλητή.

Η αξιολόγηση γίνεται όταν το σκορ του αθλητή συγκρίνεται με ένα προκαθορισμένο κριτήριο, όταν δηλαδή το σκορ ερμηνεύεται σε σχέση με τα σκορ άλλων αθλητών σε πανελλήνιες ή ακόμα και σε διεθνείς νόρμες (στάνταρτς).

Από την ερμηνεία των όρων βλέπουμε ότι το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση είναι να καθορισθεί σαφώς ο στόχος του προγράμματος και επίσης η δυνατότητα ανά πάσα στιγμή ο ΚΦΑ να μπορεί να ελέγξει την επιτυχία ή μη της μεθόδου που ακολούθησε.

Τα τεστ, οι μετρήσεις και η αξιολόγηση αυτών μας βοηθάνε:

1.Ταξινόμηση – κατάταξη των αθλητών/τριων

2.Εκτίμηση του επιπέδου των αθλητών/τριών

3.Μέτρηση της βελτίωσης των αθλητών/τριών

4.Εξεύραση αντικειμενικών  κριτηρίων για την βαθμολογία τους

Σε ένα όμως τόσο πολύπλοκο άθλημα όπως είναι το τένις, που ο ΚΦΑ ενδιαφέρεται για την μέτρηση όχι μόνο μιας μεμονωμένης ικανότητας αλλά για μία ολόκληρη σειρά ικανοτήτων που απαιτούνται, είναι προφανές ότι ο μοναδικός τρόπος για να μετρήσεις και στη συνέχεια να αξιολογήσεις πρέπει να χρησιμοποιήσεις μια δέσμη από τεστ.

Πάλι όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατασκευασθεί μια δέσμη από τεστ που να μετρά όλες αυτές τις ικανότητες. Οι λόγοι είναι καθαρά πρακτικοί. Μια τέτοια δέσμη θα αποτελείται από ένα τεράστιο αριθμό τεστ, γεγονός που σημαίνει ότι θα ήταν ουσιαστικά ανέφικτη η εφαρμογή της σε μια μεγάλη ομάδα ατόμων λόγω του χρόνου και των χώρων που θα απαιτούσε η εκτέλεση της και ακόμη λόγω της κόπωσης που θα επέφερε στους εξεταζόμενους με αναπόφευκτη συνέπεια την αλλοίωση των αποτελεσμάτων τους. Υποχρεωτικά λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια επιλογή από έναν σχετικά μικρό αριθμό από τεστ που μετρούν τις ανάλογες ικανότητες.

Για να αρχίσω πλέον να γίνομαι πιο συγκεκριμένος και φυσικά  όσον αφορά το άθλημα του τένις, αυτό που κατάφερα να δημιουργήσω, ήταν να αναπτύξω μια δέσμη από 8 τεστ, που μετρούν τις βασικές φυσικές ικανότητες αλλά που τελικά στο σύνολο τους μας δίνουν αποτελέσματα τα οποία μετά την αξιολόγηση τους, η εικόνα που έχουμε είναι πολύ ξεκάθαρη για το κατά πόσο ο αθλητής που εξετάζεται είναι σε καλή φυσική κατάσταση έτσι ώστε να μπορεί λιγότερο ή περισσότερο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αθλήματος.

Τα τεστ που έχω χρησιμοποιήσει είναι πολύ σημαντικό ότι δεν απαιτούν απολύτως κανένα εξειδικευμένο εξοπλισμό και μπορούν να γίνουν μέσα σε ένα γήπεδο τένις.

Το κόστος λοιπόν είναι πολύ χαμηλό και το μόνο που χρειάζεται είναι μια καλή αξιολόγηση.

Μετά από 10 χρόνια μετρήσεων (2007-2017) σε Έλληνες αθλητές και αθλήτριες κάθε επιπέδου, ηλικίας 10 έως και 50 χρονών, έχω καταφέρει και δημιουργήσει ένα τεράστιο φάκελο με νόρμες (στάνταρτς) για κάθε ηλικία και επίπεδο και σε συνάρτηση πάντα με διεθνείς νόρμες και στοιχεία, που με έρευνα συλλέγω από το διαδύκτιο, μπορώ να αξιολογήσω με εγκυρότητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα το κάθε αποτέλεσμα.

Τελειώνοντας θέλω να αναφέρω ότι η δέσμη των τεστ που έχω αναπτύξει και κατασκευάσει δεν αντικαθιστά κανένα από όλα τα εργομετρικά τεστ που γίνονται στα εργαστήρια από εξειδικευμένους εργοφυσιολόγους, τους οποίους και ιδιαίτερα εκτιμώ, εμπιστεύομαι και συμβουλεύομαι, τα οποία σαφώς και είναι αποδεκτά, αρκεί η αξιολόγηση τους να σχετίζεται με νόρμες (στάνταρτς) αθλητών και αθλητριών του τένις και όχι υπόλοιπων αθλημάτων.

Δημήτρης Καναβαράκης

Ερέτην χρήναι πρώτα γενέσθαι πριν πηδαλίοις επιχειρείν.

Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος – Ιππής
Μτφρ: Πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κωπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι.

Posted in Tests-Μετρήσεις-Αξιολογήσεις | Σχολιάστε

Let’s go Skype

lets_go_skype

Η επιτυχία δεν συμβαίνει τυχαία…!

Ούτε στην καριέρα σας … ούτε στις σχέσεις σας…ούτε στα οικονομικά σας …

… και σίγουρα ούτε στην φυσική σας κατάσταση…!!!

Χρειάζεται ένα σχέδιο…!

Ένα σχέδιο που είναι αρκετά απλό και θα το κάνουμε πραγματικότητα, αλλά και εξατομικευμένα για τα αποτελέσματα που ακριβώς θέλετε εσείς και μόνο εσείς…!.

Αυτό ακριβώς δημιούργησα για εσάς το 2016, μετά από 25 χρόνια εμπειρίας (1990-2016) ως προπονητής τένις αλλά και fitness trainer…!

Είτε χρειάζεστε καθοδήγηση μόνο σε μία συγκεκριμένη παράμετρο της φυσικής σας κατάστασης (footwork, ταχύτητα, δύναμη κ.α.) …

… είτε ψάχνετε για ένα, από το Α έως το Ω πρόγραμμα για να ακολουθήσετε, μπορώ απόλυτα να σας καλύψω…!

Ήρθε η ώρα να αναλάβετε τον έλεγχο της απόδοση σας στο γήπεδο…!

Επικοινωνήστε μαζί μου άμεσα ώστε να σας προσφέρω τώρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τις εξειδικευμένες συμβουλές μου μέσω Skype…!!!

Αθλητές, προπονητές και γονείς από όλη την Ελλάδα, μπορείτε πλέον πολύ απλά να επωφεληθείτε από την ευκολία που σας προσφέρει η τεχνολογία…!

1. Στείλτε το email σας στο fitdim1@yahoo.com ή ένα sms στο 6938585705
2. Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που θα σας αποσταλεί
3. Επιλέξτε και αγοράστε το πακέτο σας στο Skype
4. Στη συνέχεια θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σας για να κανονίσουμε το
Skype Meeting και να προχωρήσουμε στην μεταξύ μας συνεργασία!

Posted in Τα νέα μας | Σχολιάστε

Best Athletes in 2015 of Greek Tennis House

Εικόνα6*Kalovelonis Markos :
4 Doubles Titles in Futures tournaments
*Kypriotis Vaggelis:
National Champion u12
*Argirokastriti Marianna:
National Champion u14
*Xilas Giannis:
4th place in Nationals u14
*Simaioforidis Xaris:
3rd place in Doubles Nationals u16
*Liberis Aris: 3rd place u12 in National Tournament Category 1
*Tsekouras Panagiotis: 3rd place u12 in National Tournament Category 2
*Terlemes Spyros: 2nd place u12 in National Tournament Category 3
*Chaidemenos Giorgos: 1st place u12 in Open Tournament
*Kostourou Natalia: 1st place u10 in Open Tournament

Posted in Τα νέα μας | Σχολιάστε

Άρθρα Tennis Society-Ιουνίου 2012: »Footwork for Volleys»

Φίλες και φίλοι μέσα από το blog μου και πάλι και την κατηγορία που αφορά τα άρθρα μου στην στήλη ”Fitness” για το περιοδικό Tennis Society, ταξιδεύουμε αυτή τη φορά πίσω στο τεύχος του Ιουνίου 2012.
Στν Ελλάδα οι αθλητές μας και οι αθλητριές μας πάνε στο φιλέ πολύ σπάνια και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της γενικότερης φιλοσοφίας μας στην προπόνηση, είναι και γιατί δεν γνωρίζουν το σωστό τρόπο για να πάνε, δηλαδή απλά δεν έχουν το απαραίτητο footwork για να εκτελέσουν σωστά το volley!
Ελπίζω το άρθρο αυτό να σας βοηθήσει λιγάκι, όταν και εφόσον φτάσετε ποτέ στο φιλέ, να μπορέσετε να κάνετε και ένα καλό volley…!

v1

Posted in Άρθρα - Tennis Society | Σχολιάστε

3η Επιμορφωτική Ημερίδα/ Βιωματικό Εργαστήριο (Workshop) – Inoutcourt Tennis Technical Support

telikiΣε συνεργασία με το In Out Court και την Kalovelonis Τennis Academy, στο πλαίσιο της λειτουργίας των προγραμμάτων επιμόρφωσης προπονητών, είχα την τιμή να παρουσίασω το 3ο Βιωματικό Προπονητικό Εργαστήρι με θέμα:
«Προπόνηση Ειδικής Φυσικής Κατάστασης (Footwork- On & Off Training- Shadow Training) για παίκτες 13-14-15 και 16 ετών » ολοκληρώνοντας την 3η διοργάνωση της σειράς, την Κυριακή 26 Απριλίου 2015, στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας στην Πεύκη.
Οι συμμετέχοντες αφού πρώτα παρακολούθησαν τη θεωρητική ανάλυση του θέματος στην αίθουσα, στη συνέχεια στο γήπεδο και για 2 ώρες, παρακολούθησαν πως η θεωρία μπορεί να γίνει πράξη, σε μια μοναδική, πολύ αναλυτική και μεθοδική παρουσίαση με την βοήθεια των αθλητών μου Άρη Λυμπέρη, Γιώργο Χαιδεμένου και Παναγιώτη Τσεκούρα.
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παρουσίαση μιας προπονητικής μονάδας από τους συμμετέχοντες, που χωρίστηκαν σε ομάδες, με βάση τα όσα παρακολούθησαν και βίωσαν όλη την υπόλοιπη ημέρα.
Η κάθε ομάδα είχε την άμεση ανατροφοδότηση και αξιολόγηση από τον μένα αλλά και από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
Η διοργάνωση άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και ολοκληρώθηκε με την απονομή βεβαιώσεων στους 15 συμμετέχοντες.
Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στo Ιn Out Court και πιο συγκεκριμένα στον κ. Μουλιανιτάκη Μάνο, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο προσωπό μου για την παρουσίαση του εργαστηρίου, ελπίζοντας πως η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον, γιατί όχι, ακόμα και σε μεγαλύτερης εμβέλειας επίπεδο!gipedo

AITHOUSAmoulianitakis_kanavarakis_markos

Posted in Σεμινάρια | Σχολιάστε

3η Επιμορφωτική Ημερίδα / Βιωματικό Εργαστήριο (Workshop)

Με πολύ χαρά σας ανακοινώνω ότι την ερχόμενη Κυριακή στις 26/04/2015 και ώρα 10:00-15:30 στις εγκαταστάσεις της Kalovelonis Tennis Academy στην Πεύκη, οδός Πελοποννήσου 3, θα είμαι ομιλητής στην 3η Επιμορφωτική Ημερίδα / Βιωματικό Εργαστήριο (Workshop) σε συνεργασία με την In Out Court και θέμα :
«Προπόνηση Ειδικής Φυσικής Κατάστασης (Footwork – On & Off Training- Shadow Training) για παίκτες 13-14-15 και 16 ετών ».
Θα χαρώ να σας δω όλους εκεί, συνάδελφους προπονητές τένις και γυμναστές αλλά γιατί όχι και αθλητές, όπως επίσης και φοιτητές ΤΕΦΑΑ, φυσιοθεραπευτές ή Personal Trainers, έτσι ώστε να έχουμε την ευκαιρία από κοντά να συζητήσουμε πολλά και σημαντικά πράγματα που αφορούν ίσως το πιο κρίσιμο κομμάτι που αφορά την φυσική κατάσταση του αθλητή και της αθλήτριας του τένις που δεν είναι άλλο από το FOOTWORK…!!!
Αν μη τι άλλο, σας υπόσχομαι μια ενδιαφέρουσα και πολύ εποικοδομητική Κυριακή…!!!

foto_seminariou

Posted in Σεμινάρια | Σχολιάστε

Άρθρα Tennis Society- Μαρτίου 2012:»No Pain-No Game»

Φίλες και φίλοι μέσα από το blog μου και πάλι και την κατηγορία που αφορά τα άρθρα μου στην στήλη ”Fitness” για το περιοδικό Tennis Society, ταξιδεύουμε αυτή τη φορά πίσω στο τεύχος του Μαρτίου 2012.
Στο τεύχος αυτό είχα αναφερθεί σε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο όσον αφορα την φυσική κατάσταση και δεν είναι άλλο από αντοχή και την επιμονή στο »πόνο» και την κούραση έως ο αθλητής και η αθλήτρια του τένις, να μπορούν να φτάνουν στα όρια τους αλλά φυσικά και να τα ξεπερνάνε,  έτσι ώστε να υπάρχει καθημερινή βελτίωση και εξέλιξη!
Με 3 πολύ απλές ασκήσεις όπως το σχοινάκι, τα Burpees και το Plank  μπορούμε να πετύχουμε θαύματα…!
Χριστός Ανέστη…!!!

t1

Posted in Άρθρα - Tennis Society | Σχολιάστε